Een bedrijf met een persoonlijke en ongedwongen kijk op financiŽle advisering.

Onze core business is het bemiddelen bij financiŽle (deel) plannen.
In dit traject, bekijken wij of een financieel product een oplossing kan bieden voor uw vraag of probleem of geconstateerd hiaat.
Daarnaast wordt er door met onze samenwerkende partners uitgebreid aandacht besteed aan optimalisatie van uw financiŽle situatie.


Iedere levensfase gaat gepaard met andere financiŽle behoeften,
wensen en mogelijkheden. Denk alleen maar aan studerende kinderen,
het kunnen kopen van een huis of korter werken.ďIk heb nu ruim geld
beschikbaar, hoe moet ik dat beheren? En wat kan ik daarvan wegschenken,
terwijl ik mezelf niet tekort doe? Moet ik het risico van overlijden verzekeren, 
of is het al voldoende afgedekt met mijn gespaarde geld?Ē

 
∑Wat u moet weten over uw gouden handdruk als ontslagvergoeding.

Als u een ontslagvergoeding ontvangt heeft u hiervoor dus drie opties:

  • Direct afrekenen met de fiscus.
  • Als stamrechtverzekering storten bij een verzekeraar.
  • Storten in een zelf op te richten stamrecht B.V.

Wij zijn van mening dat objectief adviseren (alleen het klantbelang
staat voorop) niet uitgevoerd kan worden door adviseurs die financieel
afhankelijk zijn van bemiddelingsprovisies.
Door de inkomsten van de adviseur rechtstreeks te laten betalen door de
opdrachtgever, in plaats van provisies door banken en/of verzekeraars, kunt
u er verzekerd van zijn dat uw belang voorop staat. Alleen op deze wijze
bepalen provisiebelangen niet de uitkomst van het advies.


Een hypotheek is maatwerk en vergt een grondige inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden. Trebron Finance is een ongebonden partij en kan daarom een keuze maken uit een groot aantal geldaanbieders en verzekeraars. Bij Trebron Finance
is het geen automatisme dat u uw lening en daaraan gekoppelde spaar- of levensverzekering bij dezelfde aanbieder onderbrengt.

Als u een echt onafhankelijk advies wilt, kunt u contact met ons opnemen voor een gratis intakegesprek.
 


Vermogensbemiddeling is vooral bedoeld voor hen, die een
vermogen hebben verdiend of verkregen en hiervoor een doordacht en
geÔntegreerd advies willen hebben voor het toekomstige beheer hiervan.
Factoren zoals persoonlijke omstandigheden, fiscale situatie, toekomstige
verplichtingen (pensioenen DGA) en het beleggingsprofiel worden
helder in beeld gebracht. Op deze manier krijgt u een goed zicht op uw
inkomens- en vermogenssituatie.
Bovendien kan in het vermogensadvies rekening worden gehouden met
(toekomstige) vermogensoverdracht aan de mensen in wiens leven u
een belangrijk aandeel heeft.

Afhankelijk van uw uitgesproken voorkeur(en), kunt u door ons in contact worden
gebracht met diverse gerenommeerde vermogensbeheerders. Deze professionals
richten zich op het behalen van de gewenste doelstelling(en) in combinatie met een 
optimale verhouding tussen rendement en risico.

Door onze samenwerking met vermogensmanagers, welke ook werkzaam zijn op de buitenlandse
markt, kunnen wij veel productoplossingen bieden die op de Nederlandse markt niet te koop zijn.

Deze ďstructured productsĒbieden hoge kapitaalgaranties met aantrekkelijke rendementen.


Bank- en verzekeringsproducten, voortvloeiende uit onze bemiddeling,
brengen wij in overleg met u eventueel onder bij uw bestaande (assurantie) 
intermediair. Of bij intermediairs die met ons samenwerken.

Alle onderdelen worden getoetst aan de huidige belastingwetgeving en
mogelijkheden. Daarbij worden ook de effecten op termijn meegenomen.

Op basis van deze inventarisatie en analyse ontstaat een duidelijk overzicht
 van uw huidige en toekomstige financiŽle situatie. 

Samengevat is financiŽle planning het continue proces dat leidt tot het voorbereiden, 
het opstellen en het uitvoeren van een optimaal gestructureerd, integraal financieel plan.
In het proces zijn drie fasen te onderscheiden:

  • de inventarisatiefase
  • de analysefase
  • de adviesfase/implementatiefase
Wilt u meer informatie? Bel mail of fax ons gerust.Trebron Finance
KvK 32115262
Posbus 37
1270 AA Huizen  
Tel: 0622669347
Fax: 084-7159292
Internet: www.trebron.nl
E-mail:
info@trebron.nl